Åpenhetsloven trådte i kraft juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Fremtind Service opererer i hovedsak i Norge, og er omfattet av åpenhetsloven.

Gjennom etablerte retningslinjer for kvalitet, bærekraft og innkjøp, samt etisk standard bidrar vi til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos oss og i leverandørkjedene våre.

I tillegg til etablerte policy er det etablert planmessig oppfølging av våre leverandører for å sikre at også disse arbeider aktivt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Samtlige av våre leverandører har signert avtale der de bekrefter at de og deres underleverandører skal ha anstendige arbeids- og lønnsbetingelser.

Vi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos oss eller leverandørene våre i de foregående 12. måneder.

Fremtind Service er sertifisert etter ISO 9001:2015 som plikter kontroll med og planmessig gjennomgang av produkter / tjenester vi leverer, samt planmessige leverandørevalueringer.