Hvilke kjøretøy kan få fritak på bompasseringer?

Se oversikt

Hvordan søker jeg for å få fritak på mitt kjøretøy?

For å få fritak må du først bestille AutoPASS-avtale som må være knyttet til kjøretøyet. 

Bestill AutoPASS-avtale

Når du har bestilt AutoPASS-avtale, sender du nødvendig dokumentasjon til et bompengeselskap. Husk å send til de lokale bompengeslekspane hvis du skal ha fritak for buss i rute, utrykkingskjøretøy og offentlig transport i rute. 

Send dokumentasjon til bompengeselskapet

Hvis AutoPASS-avtalen din er inaktiv eller sperret grunnet inkasso vil ikke AutoPASS-avtalen din være gyldig. Dette innebærer at du ikke vil få fritak, og du vil motta faktura uten rabatter eller timesregler.

Har du elvarebil?

Hvis du har elvarebil, trener du kun en gyldig AutoPASS-avtale for å få fritak, og trenger ikke å sende inn dokumentasjon til bompengeselskap.