Når du selger bilen din, er det viktig å huske på å avslutte AutoPASS-avtalen med en gang. 

Skal bomrikken brukes på en ny bil, må du endre registreringsnummeret på bombrikken. Da blir også AutoPASS-avtalen avsluttet på den solgte bilen.

Det anbefales å ha en avtale med ny eier om hvem som skal betale for eventuelle bompasseringer på salgsdagen, slik at det enkelt kan gjøres opp internt i tilfelle faktura for passeringer etter salgstidspunkt skulle bli sendt til deg.

Hvordan sier jeg opp AutoPASS-avtalen når bilen skal selges?