Har AutoPASS-avtale: Det vanligste er at vi sender faktura ca en gang i måneden. Det skjer når kunden kjører for mer enn 500 kr. Hvis det kjøres mer enn 50.000 kr på 14 dager sender vi faktura ca hver 14 dag. Hvis det kjøres for mindre enn 500 kr på en måned sender vi faktura når det er kjørt for over 500 kr, senest innen fem måneder.  

Har ikke AutoPASS-avtale: Her sender vi også faktura ca en gang i måneden hvis det kjøres for mer enn 500 kr på en måned. Hvis det ikke er kjørt for mer enn 500 kr på en måned, sender vi faktura når dette beløpet er passer, eller senest innen tre måneder.

De variable fakturaintervallene sparer både miljø og administrasjonskostnader ved å ikke sende ut faktura hyppig med veldig små beløp. 

Se tabellene nedenfor som viser fakturaintervallene våre:

Med avtale:
BeløpNår faktura sendes
50.000 kr eller mer Hver 14 dag
500 kr til 50.000 krHver måned 
Mindre enn 500 kr Innen 5 månder 

 

Uten avtale:
Fra beløpNår faktura sendes
500 kr eller mer Hver måned 
Mindre enn 500 krInnen 3 måneder