Har AutoPASS-avtale: Det vanligste er at vi sender faktura ca en gang i måneden. Det skjer når kunden kjører for mer enn 500 kr. Hvis det kjøres mer enn 50.000 kr på 14 dager sender vi faktura ca hver 14 dag. Hvis det kjøres for mindre enn 500 kr på en måned sender vi faktura når det er kjørt for over 500 kr, senest innen fem måneder.  

Se tabellen nedenfor som viser fakturaintervallene våre:

Fakturainterval
BeløpNår faktura sendes
50.000 kr eller mer Hver 14 dag
500 kr til 50.000 krHver måned 
Mindre enn 500 kr Innen 5 månder