Den vanligste årsaken er at AutoPASS-avtalen ikke er sagt opp på den solgte bilen. Våre systemer er ikke knyttet opp mot Statens vegvesens motorvognregister, derfor er det viktig at du endrer avtalen på Min side hvis du selger og kjøper bil. 

Det kan også være at passeringene som er fakturert er fra før bilen ble solgt og avtalen avsluttet. På fakturaen ser du når og hvor bompasseringene er fra. Du har også full oversikt over bompasseingene som er fakturert på Min side.