Vi har tatt et relativt lavt papirgebyr (miljøgebyr? Venter på avklaring) over mange år, som ikke lenger dekker kostnadene for håndtering av papirfakturaer. Vi øker gebyret for papirfaktura til 49 fra 1. april 2022. Du kan velge elektronisk faktura som et enklere og mer miljøvennlig alternativ. 

Les mer