Det er ikke moms på bomstasjoner i Norge. 

På ferjestrekninger i Norge hvor du kan bruke bombrikken din, samt ferjer og broer i Norden, er det moms (mva).