Det er ikke moms på bomstasjoner i Norge. 

På fergestrekninger i Norge der du kan bruke AutoPASS-bombrikken din, samt over Storebæltbroen i Danmark er det moms (MVA).