Det er ikke moms på bomstasjoner i Norge, dette gjelder også for Svinesundforbindelsen. 

På fergestrekninger i Norge der du kan bruke AutoPASS-bombrikken din er det moms på.