Det kan dessverre skje at bompasseringer blir feil avlest en sjelden gang. Bilskiltet er i så fall feiltolket, og bompasseringen blir da fakturert til feil person. 

Hvis du har blitt fakturert for en bompassering på et sted du aldri har vært, kontakt oss slik at vi kan se nærmere på saken. Er det en feilregistrerte bompassering som er registrert med bilde og ikke bombrikken sletter vi bompasseringen og du får en ny faktura.