Den vanligste årsaken er at AutoPASS-avtalen ikke er sagt opp på den solgte bilen. Våre systemer er ikke knyttet opp mot Statens vegvesens motorvognregister, derfor er det viktig at du endrer avtalen din på Min side hvis du selger og kjøper bil. En annen årsak kan være at de fakturerte passeringene gjelder fra før bilen ble solgt og avtalen avsluttet.

 

Min side finner du oversikt over fakturaer og alle bompasseringer.