Takstgruppe 1

Med avtale får du 20 % rabatt på kjøretøy med en tilltatt totalvekt til og med 3500 kg. Dette gjelder også personbiler i kjøretøykategori M1. I tillegg får du fordelene timesregel og månedstak.

Takstgruppe 2

Du får ikke rabatt på kjøretøy med en tillatt totalvekt over 3500 kg selv om du har AutoPASS-avtale. Du får fordelene timesregel og månedstak i de bomanleggene som har dette. 

Elbil

Med elbil er taksten minimum 50 % rabatt av ordinær takst med aktiv og gyldig avtale. 

Se områdene hvor du får minst 50 % rabatt med elbil

Selv om du betaler for elbilpasseringer i flere områder, er det fortsatt områder hvor du får 100 % rabatt for elbilpasseringer med aktiv og gyldig avtale.

Se områdene hvor du får 100 % rabatt med elbil

Elkjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt på bompasseringer i hele Norge.

Rabatt på ferje

Du får 10 % rabatt på ferjene som bruker bombrikke som betaling. Hvis du oppretter AutoPASS-ferjekonto og forskuddsbetaler får du 50 % rabatt som privatkunde og 40 % rabatt som firmakunde, samt 17 % på personbilletter i samband hvor det er personbetaling.

Les mer om AutoPASS for ferje

Rabatter på passeringer utenfor Norge

I tillegg til å være gyldig i hele Norge, er bombrikke fra oss også gyldig over Storebæltbroen, Øresundbroen og Scandlines. Kjører du over en av broene eller tar en Scandlines-ferje, så blir passeringene fakturert fra oss. Du får ikke automatisk rabatt, men hvis du oppretter en tilleggsavtale med Storebæltboren og Øresundbroen kan du få rabatt hvis du kjærer en elbil, hydrogenbil eller Euro 6.

Har du ikke avtale?

For å få rabatt på dine bompasseringer må du ha en aktiv avtale knyttet til ditt kjøretøy.

Opprett avtale