Du trenger ikke gjøre noe. Du beholder AutoPASS-brikken din, mottar fakturaen på samme måte som før og betaler  fakturaen til samme kontonummer som før. Eneste forskjell er at fakturaen betales til Fremtind Service.