Hvis du betaler til et annet fakturanummer enn det som står på fakturaen, for eksempel kontonummeret til Fjellinjen AS, vil din innbetaling automatisk bli tilbakebetalt til deg, og innbetalingen blir ikke registrert. Hvis du ikke betaler på nytt innen forfallsdato, vil det ble sendt ut et inkassovarsel.