Salget er i tråd med Utstederforskriften og som følge av bompengereformen. Etter utgangen av 2020 kan ikke et bompengeselskap lenger eie en AutoPASS-utsteder.  Du kan her lese mer om bompengereformen og en utsteders sin rolle