Nei, inntektene fra bomstasjonene vil gå til finansiering av de lokale tiltakene tiltakene knyttet til bompengeområdet. Det vil si at bomstasjonene i foreksempel i og rundt Oslo vil gå til finansiering av tiltakene i Oslopakke 3 akkurat som før.