Kontaktinformasjon for henvendelser fra media:

E-post: pressevakt@fremtind.no

Telefon: 22 42 96 00