Ferde justerer fra 1. juli bompengetakstene for Hardangerbrua. Samtidig reduseres rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 fra 50 til 30 prosent etter fratrekk av brikkerabatt. 

Les mer på Ferde sine nettsider