En AutoPASS-avtale er personlig og knyttet til ditt navn. Du er selv ansvalig for å endre avtalen hvis du selger bilen din. AutoPASS-avtalen blir ikke avsluttet hvis du bare fjerner bombrikken fra bilen. Hvis du bare fjerner bombrikken fra bilen, men ikke sier opp avtalen, er du ansvarlig for å betale passeringene til den solgte bilen.

Flytt brikken over til ny bil

Hvis du skal bruke bombrikken i en ny bil, logger du inn og velger "Flytt brikke". Da blir bombrikken flyttet fra solgt bil til ny bil, og du vil ikke belastes noe mer for den solgte bilens bompasseringer. 

Avslutt avtale

For å avslutte AutoPASS-avtalen logger du inn og velger "Fjern en bil". Depositumet blir tilbakebetalt eller trukket fra på neste faktura. Hvis du ikke skal bruke bombrikken i en ny bil, kaster du den som el-avfall etter at du har avsluttet AutoPASS-avtalen.

Logg inn

Har du solgt bilen anbefaler vi å inngå en avtale med ny eier om hvem som skal betale for eventuelle bompasseringer på salgsdagen. Da kan dere enkelt gjøre opp dere imellom hvis passeringer etter salgstidspunktet kommer på din faktura.