• Logg inn på Min side
  • Klikk på «Fakturaer» øverst på siden
    •  I fanen «Ubetalte» vises dine ubetalte fakturaer.
  • Du kan se fakturanummer, forfallsdato, beløp og avtalenavn.
  • Klikk «Se detaljer» for å se betalingsdetaljer