Vi har tatt et relativt lavt papirgebyr over mange år, som ikke lenger dekker kostnadene for håndtering av papirfakturaer. Vi har derfor økt gebyret for papifaktura til 49 kroner. Du kan velge elektronisk faktura som et enklere og mer miljøvennlig alternativ. 

Les mer