Den vanligste årsaken til at du kan få en faktura for en bil du har solgt er at AutoPASS-avtalen ikke er sagt opp. Våre systemer er ikke knyttet opp mot Statens vegvesens motorvognregister, derfor er det viktig at du varsler oss parallelt ved bilbytte.  

Du kan avslutte avtalen din på Min side.

Det kan også være at passeringene som er fakturert er fra før bilen ble solgt og avtalen avsluttet. På fakturaen ser du når og hvor bompasseringene er fra. Du har også full oversikt over bompasseingene som er fakturert på Min side.