Ja, det kan du. Se oversikt over de ulike løsningene for elektronisk faktura, samt mal for hvordan du oppretter det. 

Elektronisk faktura