• Logg inn på Min side
  • Klikk på «Passeringer» øverst på siden
  • Velg ønsket periode og kjøretøy
  • Klikk på «Vis passeringer»