Har du har betalt alle dine fakturaer viser saldoen også passeringer som er registrert på din avtale etter at forrige faktura ble sendt.