• Logg inn på Min side
  • Trykk på «Registrer nytt kjøretøy» under "Avtaler"
  • Trykk «Neste» og følg stegene for å legge til informasjon om kjøretøy