Veteranbiler eller andre norskregistrerte biler med korte registreringsnummer er pålagt å ha bombrikke, og betaler for bompasseringer.