Når du selger kjøreøtyet ditt, er det viktig å huske på å avslutte AutoPASS-avatlen med en gang. 

Skal bomrikken brukes på et nytt kjøretøy, må du endre bilnummeret på bombrikken. Da blir også AutoPASS-avtalen avsluttet på det solgte kjøretøyet.

Det anbefales å ha en avtale med ny eier om hvem som skal betale for eventuelle bompasseringer på salgsdagen, slik at det enkelt kan gjøres opp internt i tilfelle faktura for passeringer etter salgstidspunkt skulle bli sendt til deg.

Slik sier du opp AutoPASS-brikken din:

  1. Logg deg inn på Min side med elektronisk ID
  2. Klikk på "brikke" og så "fjern kjøretøy"
  3. Velg så hvilken brikke eller kjøretøy det gjelder og kryss av om du skal gjenbruke AutoPASS-brikken eller ikke. 

Hvis du skal bruke AutoPASS-brikken i en ny bil, må du huske å endre bilnummeret på AutoPASS-brikken. Det gjør du ved å:

  1. Logg deg inn på Min side
  2. Klikk på "brikke" og så på "flytt brikke til et annet kjøretøy"
  3. Velg brikke eller kjøretøy og skriv inn ditt nye bilnummer. 

Logg deg inn på Min side

Husk at du må si opp AutoPASS-avtalen innen tre dager

Du kan også si opp AutoPASS-avtalen ved å kontakte oss.