«Salget er i tråd med regjeringens bompengereform og utstederforskrift. Den sier at en AutoPASS-utsteder ikke lenger kan eies av et bompengeselskap etter utgangen av 2020. Det er strenge krav for hvem som kan kjøpe en AutoPASS-utsteder, og Fremtind møter alle disse kravene. 

- Vi er fornøyde med salget og glade for at kjøperen er en solid og innovativ aktør som vil ivareta bompengeinnkrevingen og kundene på en god måte. Salget er et viktig steg for at Fjellinjen oppfyller kravene i bompengereformen og AT fokuset på en
effektiv og kundevennlig innkreving av bompenger videreføres, sier administrerende direktør i Fjellinjen Janne Oddaker.

Fremtind overtar dermed betjeningen av Fjellinjens 750 000 AutoPASS-kunder når salget er gjennomført.

– Bompenger er for mange en del av hverdagsøkonomien, og vi skal gjøre hverdagen enklere for både private bilister og bedrifter, ikke bare i Oslo og Viken, men i hele Norge. Sammen med våre eierbanker, SpareBank 1 og DNB, vil vi gi kundene oversikt over bompengeabonnementet i mobilbanken, løpende trekk fra konto, enklere håndtering ved bilbytte og tilgang på rask veihjelp, sier Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind.  

Salget medfører ingen endring for hva bompengene går til. Inntektene fra bomstasjonene i og rundt Oslo vil, som tidligere, gå til finansiering av tiltakene i Oslopakke 3.

Kundene trenger ikke foreta seg noe
AutoPASS-avtalen vil fortsette som før og kundene trenger ikke foreta seg noe ved salget. Alle med AutoPASS-avtale hos Fjellinjen, har denne hos Fjellinjen Utsteder AS, som nå selges til Fremtind.

Fjellinjen AS består som bompengeselskap
Fjellinjen AS består som bompengeselskap og skal drifte bomstasjonene i og rundt Oslo. Fjellinjen AS vil også fortsette med å kreve inn bompenger fra bilister som ikke har AutoPASS-avtale og fra AutoPASS-utstedere.

Les flere ofte stilte spørsmål