Fram til ny ornding er på plass, blir passeringer fakturert på egen faktura og vil ikke få automatisk rabatt. 

Les mer om takster og avtaler med Storebælt på deres hjemmeside

Storebælt