Fremtind Service har kikket nærmere på folks bilkjøring koronasommeren 2020. Selskapets tall viser klart at mange brukte juli, og en del også august, til lange turer. Samlet sett betalte Fremtind Service-kundene 40 % mer i juli 2020 enn i en gjennomsnittlig måned. Det betyr at mange av kundene fikk en regning som var høyere enn normalt da ferien av over. 

Flertallet av Fremtind Service-kundene bor på Østlandet og det er derfor spesielt interessant å se på mengden passeringer i anlegg i andre deler av landet.  

Vestlandet vinner

Mange valgte å legge bilturen til Vestlandet. I juli passerte Fremtind Service-kundene bomstasjonene ved Hardangerbrua mer enn tre ganger så ofte som i en gjennomsnittsmåned. I august var tallet dobbelt så høyt som normalt.  

Nord-Norge-tallene (Nordland bompengeselskap) var neste like høye som Vestlandstallene. Også der ble det registrert nesten tre ganger så mange passeringer som ellers. 

Julitallene for Sørlandet (Tvedestrand – Arendal) og Gudbrandsdalen (Ringebu - Otta) viser at også der ble antall passeringer mer enn doblet.   

Ønsker du å unngå overraskelser?

Bruk bompengekalkulatoren