Endringene som ble innføret 1. januar 2021 er:

  • Økte takster for elbil i takstgruppe 1

  • Takstene for fossildrevne kjøretøy i takstgruppe 1 og 2 justeres etter konsumprisindeksen

  • Det ble innført fritak for elektriske varebiler i takstgruppe 1. For å få fritak må du ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke

Det er lokalpolitisk enighet om de nye takstene i Oslo kommune og Viken fylkeskommune, og takstendringen er godkjent av Vegdirektoratet.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale får 20 % rabatt på alle passeringer og fordeler som månedstak og timesregel, som i dag. Kjøretøy i takstgruppe 2 har ingen rabatt med AutoPASS-avtale, men AutoPASS-avtalen vil fortsatt gi fordelene månedstak og timesregel.

Fra 1. januar 2021 er prisene:

Takstgruppe 1 

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale.

Indre Ring
Toveis betalingBensin/ ladbar hybridDieselElbil
Utenom rushtiden18 kr20 kr8 kr
I rushtiden22 kr24 kr10 kr

 

Osloringen
Toveis betalingBensin/ ladbar hybridDieselElbil
Utenom rushtiden22 kr26 kr10 kr
I rushtiden28 kr31 kr14 kr

 

Bygrensen
Enveis betalingBensin/ ladbar hybridDieselElbil
Utenom rushtiden22 kr26 kr10 kr
I rushtiden28 kr31 kr14 kr

 

Takstgruppe 2 

 

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Indre Ring
Toveis betalingEuro V eller eldreEuro VlNullutslipp
Utenom rushtiden88 kr54 kr0 kr
I rushtiden104 kr71 kr0 kr

Osloringen
Toveis innbetalingEuro V eller eldreEuro VlNullutslipp
Utenom rushtiden88 kr54 kr0 kr
I rushtiden104 kr71 kr0 kr

 

Bygrensen
Enveis betalingEuro V eller eldreEuro VlNullutslipp
Utenom rushtid88 kr54 kr0 kr
I rushtiden104 kr71 kr0 kr

 

Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.

Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.

Ladbare hybrider i takstgruppe 1 belastes som bensinbil. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 belastes takst som Euro VI.

Hydrogenbiler i begge takstgrupper er fortsatt fritatt for betaling i bomstasjonene i og rundt Oslo.

Se oversikt over hvilke bomstasjoner det gjelder

Har du ikke bombrikke?

BESTILL NÅ