Klikk deg inn på bompengekalkulatoren vår for å se hva det vil koste i bompenger. Velg tidspunkt, drivstoffklasse og om du har AutoPASS-avtale eller ikke, for å få riktig pris. 

Med bompengekalkulatoren kan du enkelt planlegge utgiftene, eller se tilbake på hva forrige biltur egentlig kostet.

SJEKK VÅR BOMPENGEKALKULATOR