Fremtind Service har ca 30 ansatte og holder til sentralt i Oslo. Vi har lang erfaring fra bompengebransjen. Som utsteder var vi tidligere eid av Fjellinjen AS, bompengeselskapet for Oslo. Dette gjenspeiles i den faglige tyngden som de ansatte i Fremtind Service har. 

Ledelsen

Pressekontakt