1. Januar økte Bastø Fosen prisene for ferjesambandet Moss-Horten. Les mer på Bastø Fosen sine sider for takster og mer informasjon. 
Les mer