Hva er timesregel?

Med AutoPASS-avtale betaler du kun for én bompassering i timen i ett område med fordelen timesregel. Se bompengeselskapenes egne nettsider for gjeldende områder og priser.

Eksempel
Miljøpakken i Trondheimsområdet består av syv bomsnitt. Hvert bomsnitt består av flere bomstasjoner. Passerer du flere av bomstasjonene i det samme bomsnittet innen en time, betaler du bare for èn bompassering. Timesregel er en fordel du får med gyldig AutoPASS-avtale og aktiv bombrikke i ditt kjøretøy.

Hva er månedstak?

Månedstak er en fordel du får med gyldig AutoPASS-avtale og aktiv bombrikke. Du betaler for et gitt antall bompasseringer per kjøretøy knyttet til avtalen din, per kalendermåned. Det er bare passeringer du betaler for som telles med i månedstaket. Passeringer som blir gratis på grunn av timesregel telles derfor ikke med. Se bompengeselskapenes egne nettsider for gjeldende områder og antall passeringer som kreves for å oppnå månedstaket. 

Eksempel
Tromsø sitt bomprosjekt Bypakke Tenk Tromsø har et månedstak på 80 passeringer. Det betyr at hvis du kjører mer enn 80 ganger gjennom bomringen i Tromsø i januar måned vil du kun belastes for de 80 første passeringene. Hvis du oppretter AutoPASS-avtale i midten av en måned, vil du kanskje ikke oppnå månedstak for den måneden.

Hvilke områder har timesregel og månedstak? 

Gå til bompengeselskapenes egne nettsider for å se hvilke områder som gjelder. 

Har du ikke AutoPASS-avtale?

Opprett avtale