Mest sannsynlig er det fordi betalingen ikke gikk gjennom, ofte fordi KID-nummeret ikke har blitt skrevet riktig. Da blir pengene automatisk tilbakebetalt. 

Det kan også være fordi det er blitt betalt en faktura to ganger. Da blir gang nummer to automatisk tilbakebetalt.