Følgende grupper har rett til fritak for bompenger:

Buss i rute

Ambassadebil

Utrykningskjøretøy

Elbil har fortatt 100 % rabtt noen steder.

Se oversikt