Følgende grupper har rett til fritak for bompenger:

Buss i rute

Ambassadebil

Utrykningskjøretøy

Elbil har fortsatt 100 % rabatt noen steder

Se oversikt