Følgende grupper har rett til fritak for bompenger:

Buss i rute

Ambassadebil

Utrykningskjøretøy

Elbil har fortatt 100 % rabtt noen stender.

Se full oversikt over hvilke steder du må betale opptil 50 % og hvilke steder du får 100 % rabatt