Det er ikke moms på bompasseringer i Norge. 

Det er moms på ferjestrekninger i Norge hvor du kan bruke bombrikke, samt ferjer og broer i Norden.