Når du selger kjøretøyet ditt, er det viktig å huske på å avslutte AutoPASS-avatlen med en gang. 

Skal bomrikken brukes på et nytt kjøretøy, må du endre bilnummeret på bombrikken. Da blir også AutoPASS-avtalen avsluttet på det solgte kjøretøyet.

Det anbefales å ha en avtale med ny eier om hvem som skal betale for eventuelle bompasseringer på salgsdagen, slik at det enkelt kan gjøres opp internt i tilfelle faktura for passeringer etter salgstidspunkt skulle bli sendt til deg.

Hvordan sier jeg opp AutoPASS-avtalen når bilen skal selges?