Vi har et gebyr på 49 kroner for å dekke kostnadene knyttet til håndteringen av papirfaktura. Du kan velge elektronisk faktura som et enklere og mer miljøvennlig alternativ. 

Les mer