• Logg inn
  • Klikk på «Passeringer» øverst på siden
  • Velg ønsket periode og kjøretøy
  • Klikk på «Vis passeringer»

 

Hvis du ønsker å eksportere dine passeringer til en CSV-fil-følger du disse stegene:

  • Logg inn
  • Klikk på "Avtaler" øverst på siden
  • Bla deg ned på siden til "Avtaleoversikt" og velg kjøretøyet du ønsker å se passeringene til
  • Trykk på "Se detaljer" og velg hvilken periode du ønsker å se passeringene for
  • Trykk så på "Eksporter passeringsliste" og en CSV-fil blir lastet opp.