Våre kunder er både store og små bedrifter, med ulike krav for fakturering og hvilke løsninger som er ønsket. Vi tilbyr et sett med forskjellige betalingsløsninger for bedrifter slik at det skal bli så enkelt som mulig for deg som kunde. Du velger selv om faktureringen skal skje elektronisk eller ikke, og om de ulike kjøretøyene skal faktureres samlet, hver for seg eller i ulike grupper.

Elektronisk fakturering

Det er mange fordeler med elektronisk fakturering:

  • Bedre kontroll over fakturaene
  • Ingen lange KID-nummer
  • Enklere å betale
  • Miljøvennlig
  • Mindre administrasjonskostnader, mer av pengene går til vei og kollektivtiltak.

Hvilke kanaler kan man velge mellom av elektronisk faktura?

  • EHF-faktura; hvis man er registrert i ELMA-registeret. 
  • E-post-faktura, faktura blir da sendt som PDF-vedlegg til en valgfri e-postadresse. 

Hvis det er ønskelig å få tilsendt faktura på e-post eller EHF, kontakt oss og vi får registrert det for deg.

En bedrift som administrer flere biler kan velge mellom å få en samlet faktura for alle kjøretøyene, en faktura per kjøretøy eller for eksempel en faktura per avdeling. Er det ønskelig med ha en samlet faktura for eksempel en avdeling kan vi legge til en referansetekst for å skille grupperingene. Dette kan du administrere selv via Min side, eller kontakt oss for hjelp. 

Har du en større bedrift og har andre behov enn de som er beskrevet ovenfor rundt betalingsløsninger, ber vi deg kontakte oss for å finne en god løsning.

Send oss en e-post