I tråd med bompengereformen kan ikke lenger AutoPASS-utstedere eies av et bompengeselskap. Fjellinjen Utsteder ble solgt fra Fjellinjen AS til Fremtind Forsikring AS og byttet navn til Fremtind Service AS 1.desember 2020. I januar 2022 tok vi over Vegfinans og Bompengeselskap Nord sine AutoPASS-kunder.

Bompenger er for mange en del av hverdagsøkonomien og vi i Fremtind Service ønsker å gjøre hverdagsøkonomien enklere for både private og bilister i hele Norge. Vi fakturerer 350 millioner bompasseringer i året, og  tilbyr selvbetjente løsninger og rask og hjelpsom kundeservice til våre kunder.

Vår visjon er å være “ditt naturlige valg”, og alle våre medarbeidere jobber etter verdiene "Vi er modige og nyskapende . Vi er tydelige og vennlige".

Fremtind Service er EETS-godkjent og har inngått avtale med Storebæltbroen.

Fremtind Service er sertifisert etter ISO 9001:2015.

Organisasjonsnummer: 922 177 724