Hva kan du varsle om?

I denne kanalen kan du varsle om kritikkverdige forhold hos Fremtind Service som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Eksempler er forhold som kan innebære:

  • fare for liv eller helse
  • fare for klima eller miljø
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • myndighetsmisbruk
  • uforsvarlig arbeidsmiljø
  • brudd på personopplysningssikkerheten

Hvordan kan du varsle?

Du kan varsle ved å fylle ut varslingsskjemaet i linken nedenfor. Varselet mottas av Fremtind Service. Ditt varsel vil behandles fortrolig og identiteten din gjøres ikke kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandlingen av saken.

I varslingskanalen er det også mulig å varsle anonymt ved å ikke fylle ut kontaktopplysninger, men anonymitet kan gjøre det vanskeligere for oss å undersøke varselet. Vi vil heller ikke kunne svare deg eller gi deg beskjed om sakens utvikling eller avslutning.

Fyll ut skjema