Fjellinjen Utsteder er solgt til Fremtind Forsikring. Fremtind Forsikring ønsker å gjøre betaling av bompenger enklere for både private bilister og bedrifter i hele Norge. 

Fjellinjen AS består som bompengeselskap. Fjellinjens hovedoppgaver er å drifte bomstasjoner i og rundt Oslo, kreve inn bompenger fra bilister som ikke har AutoPASS-avtale, kreve inn bompenger fra AutoPASS-utstedere og sørge for finansiering av
Oslopakke 3. 

Hva betyr dette for deg? 
Du trenger ikke gjøre noe. Du beholder AutoPASS-brikken din, mottar fakturaen på samme måte som før og betaler fakturaen til samme kontonummer som før. Eneste forskjell er at fakturaen betales til Fremtind Service.  

Vil jeg få faktura på samme måte som før? 
Ja, det eneste som blir annerledes er at faktura du mottar betaler du til Fremtind Service. AvtaleGiro- og eFaktura-avtaler fortsetter som før, uten at du trenger å gjøre noen endringer i nettbanken. 

Må jeg gjøre noe med AvtaleGiro- og/eller eFaktura-avtalen min? 
Nei, AvtaleGiro- og eFaktura-avtaler fortsetter som før uten at du trenger å gjøre noen endringer. 

Betaler jeg til samme kontonummer som før?
Ja, du betaler til samme kontonummer som før. 

Hva skjer hvis jeg betaler til et annet kontonummer enn det som står på fakturaen?
Hvis du betaler til et annet kontonummer enn det som står på fakturaen, for eksempel kontonummeret til Fjellinjen AS, vil din innbetaling automatisk bli tilbakebetalt til deg, og innbetalingen blir ikke registrert. Hvis du ikke betaler på nytt innen forfallsdato, vil det ble sendt ut et inkassovarsel.

Hva skjer med Min side? 
Min side er som før. Logger deg inn med bankID og du har full oversikt over AutoPASS-avtalen din. Logg deg inn på Min side 

Hva skjer med Fjellinjens app? 
I forbindelse med navneendring er Fjellinjen sin app avviklet. Du finner oversikt over alle dine passeringer og fakturaer på Min side. Du kan også endre bilnummer, eller legge til ny bil på avtalen. 

Hvor skal jeg bestille AutoPASS-brikke(avtale)? 
Du kan bestille AutoPASS avtale her.

Bestill AutoPASS-avtale

Hvordan kontakter jeg Fremtind Service? 
Du kan kontakte oss på chat, telefon eller kontakte oss via vårt kontaktskjema. Vi har samme telefinnummer som før.
Kontakt kundeservice

Hvorfor er Fjellinjen Utsteder solgt? 
Salget var i tråd med Utstederforskriften og som følge av bompengereformen. Etter utgangen av 2021 kan ikke et bompengeselskap lenger eie en AutoPASS-utsteder. Du kan her lese mer om bompengereformen og en utsteders sin rolle. 

Vil salget endre på hva bompengene går til? 
Nei, inntektene fra bomstasjonene vil gå til finansiering av de lokale tiltakene knyttet til bompengeområdet. Det vil si at bomstasjonene i foreksempel i og rundt Oslo vil gå til finansiering av tiltakene i Oslopakke 3, akkurat som før. 

Vil Fremtind Forsikring ha tilgang til mine passeringsopplysninger? 
Det er kun Fremtind Service som har tilgang til passeringsdata, med mindre du gir samtykke til at de kan deles med noen andre.