Med bompengereformen ønsker myndighetene å legge til rette for økt innovasjon og nye brukervennlige løsninger. Fremtind Service og NORBIT tar myndighetene på ordet og har i dag signert en intensjonsavtale om et strategisk samarbeid for å skape nye løsninger sammen. Avtalen betyr også at NORBIT skal være leverandør av bompengebrikker til Fremtind Service.

–  I dag kjører mer enn 600 000 Fremtind Service-kunder rundt i Norge med en bombrikke fra NORBIT.  NORBIT har en solid verktøykasse for å skreddersy sensorer og smarte løsninger. Vi ser nå frem til et enda tettere samarbeid med et av verdens fremste teknologi­selskaper på dette området, sier Richard Vogt som er konstituert daglig leder i Fremtind Service.

Starter med ulykkesvarsling

Naturlige fokusområder for teknologisamarbeidet er tjenester som gir økt trygghet langs veien og ulike betalingsløsninger. Selskapene er enige om å starte med utvikling av en løsning for automatisk ulykkesvarsling.

– Vi har allerede utviklet en prototype på en brikke med ulykkesvarsling hvor sikkerhet og personvern er godt ivaretatt. Fremtind Service er en ideell partner for oss når vi nå ønsker å utvikle dette til en komplett tjeneste, sier Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef i NORBIT.

Automatisk ulykkesvarsling betyr at hvis bilen utsettes for en kraftig påkjenning som en kollisjon eller utforkjøring så sendes umiddelbart et varsel til en alarmsentral. Sentralen tar kontakt med sjåføren og hvis det ikke oppnås kontakt så varsles nødetatene. Alarmsentralen får også beskjed om hvor kraftig kollisjonen har vært. Personvernet ivaretas ved at stedsinformasjon ikke sendes fra brikken før alarm er utløst.

– Visjonen for samarbeidet er at nordmenn skal være tryggere underveis med bil. Samarbeidet med Fremtind Services passer inn i vår strategi om å etablere langsiktig partnerskap med aktører som har en godt etablert posisjon i markedet, sier Weisethaunet.

– Bilister i Sør-Europa har allerede tilgang til et spekter av tjenester gjennom bompenge-abonnementene sine. Vi er sikre på at vi i samarbeid med NORBIT kan lage løsninger som gjør livet tryggere og enklere for norske bilister, sier Vogt

Fremtind Service er sikre på at denne typen tjenester også åpner for ytterligere samarbeid med andre mobilitetsaktører.

– For eksempel kan forsikringsselskapene gi både raskere og bedre hjelp til kundene sine når de får beskjed om uhell umiddelbart etter at det har skjedd, sier Vogt. I land som Italia og Spania er det en rekke eksempler på denne typen samarbeid, fortsetter han. Forsikringsselskaper og banker tilbyr bompengeabonnement, mens bompengeaktørene selger forsikring, driver betalingstjenester og tilbyr bilabonnement.