Som en følge av revidert nasjonalbudsjett avsluttes bompengeinnkreving ved flere bomstasjoner fra 1. juli. Fra samme tidspunkt reduseres også flere ferjetakstene med 25 prosent. Disse endringene gir våre kunder en besparelse på mer enn 18 millioner kroner hver måned, basert på tall fra 2020

Østfold betyr mest

Anleggene hvor innkrevingen opphører er spredt rundt i landet. For våre kunder er det opphør av innkreving i tilknytning til E6 og E18 i Østfold som betyr mest. Hele 2/3 av besparelsen, mer enn 12 millioner kroner per måned, kommer når det blir slutt på bompenger der 1. juli kl 12.00.

Reduserte ferjetakster gir også besparelser for mange kunder. Samlet sparer kundene våre hele fem millioner kroner per måned i reduserte billettkostnader.

For de øvrige anleggene er den samlede besparelsen beskjeden, men den kan likevel ha stor betydning for de bilistene som passerer bomstasjonene ofte.

Les mer om hvilke bomprosjekter som skrus av