Når du bruker bombrikken på broene i utlandet kjører du i filen som er merket med Bizz så åpner bommen seg. På de utenlandske fergene velger du Bizz på betalingsautomaten ved innkjøringen.

Oversikt over hvilke broer du kan bruke bombrikken på

Oversikt over hvilke ferger du kan bruke bombrikken på